Greenpeace: over 35 jaar is alle energie duurzaam opgewekt

groene energieVolgens de milieuorganisatie zal in 2050 alle opgewekte energie afkomstig zijn van duurzame energiebronnen. Dit geldt niet alleen voor Nederland maar wereldwijd. Dat betekent dat we dan niet langer afhankelijk zouden zijn van fossiele brandstoffen zoals gas, olie en kolen, maar van de wind, zon en aardwarmte. Dit is volgens Greenpeace realistisch, maar vergt wel veel commitment van alle landen. In de eerste plaats zullen er forse financieel investeringen noodzakelijk zijn van circa 1.600 miljard euro per jaar. Volgens de wetenschappers die gewerkt hebben aan het onderzoek is het economisch gezien ook verstandig. Met een besparing van bijna 1.000 miljard euro per jaar is de investering al binnen één generatie terugverdient.

Utopie of realiteit

Uiteindelijk zal blijken of het rapport door de wetenschappers opgesteld als realistisch kan worden gezien of dat het te optimistisch is geweest. Toch verdient de organisatie het voordeel van de twijfel. Al een decennia lang blijken de meeste verwachtingen rondom om milieu en energieontwikkeling te zijn uitgekomen. Greenpeace verwachtte toen al veel van duurzame energie (o.a. zonnepanelen voor particulieren en bedrijven), maar ook deze voorspelling werd met veel kritiek ontvangen. Peter La Croix, werkzaam bij www.energie-aanbieding.nl geeft aan dat Nederland achterloopt wanneer het om duurzame energie gaat. “Bij het overstappen van energieleverancier zien we echter dat men steeds meer de keuze maakt voor groene energie. In het buitenland lopen ze bovendien al een stuk voor op Nederland. In Nederland wordt slechts 12% van de energie duurzaam opgewekt, terwijl dat in België al tegen de 20% aanloopt. De meeste noordelijke Europese landen zijn al vrijwel klimaatneutraal.” Dit is ook te lezen in het rapport van Greenpeace.

Windenergie wint van zonne-energie

Een opvallende conclusie van het onderzoek is dat windenergie een belangrijker bron zal vormen dan zonne-energie. Opvallend aangezien zonne-energie reeds efficiënter is en zich nog steeds verder ontwikkeld. Een van de redenen is dat Greenpeace nog veel capaciteit ziet op zeeën en oceanen, waar veel wind staat, meer nog dan op land.