Verborgen gebreken huis gekocht

Een verborgen gebreken huis gekocht, dé grootste nachtmerrie wanneer je net een koopcontract hebt getekend. Zelfs na uitvoerig onderzoek en een rondleiding met een bouwkundig expert kwam u er al snel achter dat het huis meer mankeerde dan de verkopende partij had verteld. Zelfs zo enorm veel dat er niet in geleefd kon worden en de kosten tamelijk hoog op zullen lopen. In dat geval spreken we van verborgen gebreken. Als kopende partij heeft u het recht om een huis te kopen die ook daadwerkelijk bewoonbaar is. Indien dit niet het geval is én dit ook niet van tevoren is gemeld, dan wijst de Nederlandse wetgeving de verkopende partij aan als eindverantwoordelijke. Zij zullen in de meeste gevallen dan ook de bijkomende kosten moeten vergoeden.

Heeft u een verborgen gebreken huis gekocht en heeft u geen idee welke stappen u nu moet nemen? Hieronder vertellen we u alles wat u moet weten.

Schakel juridische hulp in

 

Bij het ontdekken van verborgen gebreken is het belangrijk dat er zo spoedig mogelijk wordt gehandeld. Dit betekent dus ook dat de verkopende partij zeer snel op de hoogte moet worden gebracht. Indien u hier maanden mee wacht, dan loopt u het risico dat er twijfel kan ontstaan over de vraag of dit gebrek al aanwezig was bij aankoop of pas later is ontstaan. Neem daarom direct contact op met de verkopende partij en schakel ook zo spoedig mogelijk juridische hulp in.

Zij zullen samen met u onderzoeken wat de kosten zullen zijn en in hoeverre de verkopende partij aansprakelijk kan worden gehouden. Juristen gespecialiseerd in het behandelen van zaken met betrekking tot verborgen gebreken hebben ruimschoots ervaring en weten precies waar u wel of juist geen recht op heeft. Het inschakelen van juridische hulp is dan ook zeker geen overbodige luxe en kan veel zorgen en extra stress van u weg nemen.

Kijk alle documenten goed na

Een verborgen gebreken huis gekocht is vreselijk, maar u moet er wel zeker van zijn dat u echt in uw recht staat vóórdat u de verkopende partij hierbij betrekt. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken of u aan al uw plichten als koper heeft voldaan en ook of er geen speciale clausules met betrekking tot verborgen gebreken in het koopcontract zijn opgenomen.

Zo komt het regelmatig voor dat een verkopende partij in het koopcontract laat opnemen dat zij niet verantwoordelijk zullen zijn voor eventuele verborgen gebreken. Indien u hier akkoord mee bent gegaan, zal het heel lastig worden om nog iets te verhalen.

Daarnaast heeft u als koper ook enkele plichten. Uw belangrijkste plicht is de zogenoemde onderzoeksplicht. Dit houdt in dat u als koper ook de nodige moeite moet doen om er zeker van te zijn dat het huis in goede conditie is. Dit kunt u zelf doen, maar u kunt eventueel ook een bouwkundig rapport laten uitvoeren. Indien er uit al deze onderzoeken niets schrikbarends naar voren is gekomen, er niets is medegedeeld door de verkopende partij én er toch nog verborgen gebreken zijn, dan is de verkopende partij in de meeste gevallen eindverantwoordelijk.

Lees alle informatie op de Woning Jurist